Vi erbjuder följande tjänster:

Rekryteringsuppdrag: Rekrytering av chefer och specialister.

Chefens rekryteringspartner: Vilket innebär att vi under en period går in i er organisation och tar ansvar för hela eller delar av rekryteringsprocessen. Vi frigör er tid och samtidigt höjer kvaliteten på rekryteringsarbetet.

Övriga tjänster: Workshops, rekryteringsstrategier samt individ- och teamanalyser inför rekryteringar. Föreläser också vid högskolor och universitet.