Medarbetarutveckling

Samarbete, arbetssätt och beteenden
Tränar de beteenden som utvecklar verksamheters förmåga att nå mål och realisera strategier.

Teamutveckling
Stärker tillit och tydlighet samt utvecklar arbetsformer så att medarbetarnas kompetenser på effektivast möjliga sätt bidrar till teamets utveckling och resultat.

Ledarskap för specialister och nyckelmedarbetare
Är ett utvecklingsprogram som vänder sig till experter och specialister. Det syftar till att träna, stärka och utveckla ledarskap för utvecklingsarbete. Utbildningen genomförs internt i företag och organisationer.

 

matsbryngel-1

matsbryngel-1

matsbryngel-1