Värderingar

Verksamheter utvecklas när ledare och medarbetare utvecklas.

Med den ledstjärnan utgår vårt arbete från följande värderingar:

  • organisationer och verksamheter är människor, relationer och handlingar
  • er situation är utgångspunkten, ej metoder
  • handling istället för retorik
  • beprövade erfarenheter med en medveten teoretisk grund

matsbryngel-1

matsbryngel-1

matsbryngel-1