Exempel på genomförda uppdrag de senaste åren

 • Ledningsgruppsutveckling, regionledning
 • Chefs- och ledarutveckling, mellanchefer
 • Ledningsgruppsutveckling, divisionsledning
 • Genomförande av förändringsarbete i chefsgrupp
 • Ledningsgruppsutveckling, företagsledning
 • Utveckling av team och samarbete i specialistavdelning
 • Roller och arbetssätt för chefer i nya roller
 • Stöd till linjechefer i förändringsarbete
 • Utveckling av avdelningsledning
 • Utveckling av ledningsgrupp, säljavdelning
 • Ledarkonferens 60 chefer
 • Ledarskapsutveckling för entreprenadavdelning
 • Träning för specialister – nya roller och beteenden
 • Ledningsgruppsutveckling, företagsledning
 • Ledarskapsträning av linjechefer i nya chefsroller i ny organisation
 • Ledningsgruppsutveckling, avdelningsledning
 • Stöd till ledningsgrupp i förändringsarbete
 • Återkopplande (feedback)-samtal till chefer inför ledarutveckling
 • Ledningsgruppsutveckling, ekonomi- och finansledning
 • Ledningsgruppsutveckling, inköpsledning
 • Metodstöd till produktionschefer inför implementering av nytt arbetssätt
 • Ledningsgruppsutveckling, affärsområdesledning
 • Utbildning i ledarskap för specialister och experter i ledningsstaber, 2:a utbildningsomgången  i samma företag
 • Ledningsgruppsutveckling, affärsområdesledning
 • Utveckling av arbetssätt och tydliggörande av nya specialistroller, miljö- och kvalitetsavdelning
 • Ledningsgruppsutveckling, avdelsningsledning
 • Utveckling av samtliga ledningsgrupper i en större organisation, som en del av implementeringsarbetet för en ny ledningsorganisation
 • Ledningsgruppsutveckling för divisionsledning
 • Ledningsgruppsutveckling för distriktsledning
 • Utbildning i ledarskap för specialister och experter i ledningsstaber
 • Ledningsgruppsutveckling för produktionsledning
 • Genomförande av chefskonferens, 70 chefer
 • Utveckling av ledningsgrupp i samband med chefsbyte
 • Utveckling av ledningsgrupp inför en utmanande period
 • Integrering av strategimöte och utvecklande seminarium i ledningsgrupp
 • Utveckling av lednings(stabs)-funktion
 • Förändringsstöd på teknisk avdelning
 • Ledningsgruppsutveckling för avdelningsledning
 • Förändringsseminarium för produktionsledning
 • Ledningsgruppsutveckling för regionledning
 • Tydliggörande av starka beteenden/teamroller i företagsledning
 • Ledarskapsträning för 70 chefer i EU-finansierat projekt
 • Genomförande av chefsmöte
 • Pedagogiskt utbildningsseminarium för jurister
 • Utveckling av affärsstödsavdelning
 • Ledningsgruppsutveckling för divisionsledning
 • Utveckling av ledningsstab
 • Implementeringsseminarium för teknisk avdelning
 • Ledningsgruppsutveckling för produktionsledning
 • Chefskonferens – planering och genomförande
 • Utbildning i ledarskap för högskolestudenter
 • Pedagogiskt stöd inför chefskonferens
 • Öppen utvärdering inför förändringsarbete
 • Ledningsseminarium på försvarshögskolan

matsbryngel-1

matsbryngel-1

matsbryngel-1