Mats Bryngel

Mats Bryngel effektiviserar ledning och arbetssätt i företag och organisationer. Uppdragen innebär att utveckla chefer och medarbetare samt att stärka de processer och funktioner som är avgörande för organisationers resultat:
• Tydliggör och stärker arbetet i ledningsgrupper och andra ledningsfunktioner
• Bistår chefer och medarbetare i arbetet med strategier och förändring
• Utvecklar ledarskap och medarbetarskap

Genom konsultuppdrag i företag och organisationer har Mats under trettio år samlat erfarenheter om organisationer, mänskliga system, ledarskap och förnyelsearbete. Uppdragen består av att utveckla arbetssätt, metoder och ledarfärdigheter hos chefer och nyckelmedarbetare, vilket leder till en effektivare ledning och styrning av verksamheterna. Flera tusen chefer och medarbetare i ledningsgrupper, staber och andra ledningsfunktioner har hittills deltagit i utvecklingsarbeten under Mats ledning.

Mats är i grunden civilekonom, och har förvärvat kunskaper inom beteendevetenskap under åren som organisations- och ledarskapskonsult. Idag arbetar han mer som beteendevetare. Kunderna är medelstora och stora företag och organisationer. Mats har tidigare arbetat som chef på Ving och Cap Gemini.

Mats Bryngel, CV

matsbryngel-1

matsbryngel-1

matsbryngel-1