Urban Bergsten

Urban Bergsten bidrar i sina uppdrag till tydlighet och medvetenhet kring synliga och osynliga processer i grupper och organisationer samt i samspelet mellan ledare och medarbetare.

Urbans arbetssätt kännetecknas av samverkan mellan arbetsform och innehåll. De ledarutvecklingsprogram han medverkar i betonar vikten av att erövra sitt ledarskap inifrån och att ledarskapet börjar i uppgiften. Andra områden han arbetar med är vikten av att utveckla ett språk för sitt ledarskap samt att vara öppen och medveten om den interaktion som ledaren medverkar i och inbjuds till.

Kunderna återfinns lika ofta inom den privata sektorn som i offentlig förvaltning.
De senaste åren har Urban, utöver sin konsultverksamhet, varit knuten till GIH (Idrottshögskolan i Stockholm) som gästprofessor i ledarskap.

Urban Bergsten, CV

 

 

matsbryngel-1

matsbryngel-1

matsbryngel-1