Ledningsutveckling

Ledningsgrupper
Vi stödjer våra uppdragsgivare i att stärka ledningsgruppers yttre och inre effektivitet. Det innebär bland annat att ledningsgrupper arbetar med gemensamma målbilder, effektiva arbetsformer, gruppens tillit, ledarskap och förmågan att realisera strategier. Dagens Industri, pdf

Ledarskap
Vi genomför interna program som tränar ledarskapet. Arbetet sker i chefernas kontext och är baserad på de procedurer och aktiviteter som utvecklar verksamheter i enlighet med aktuella mål och strategier.

Ledningsfunktioner
I uppdragen bistår vi ledningsfunktioner i att tydliggöra roller, identifiera relevanta arbetsformer, stärka samverkan med linjen samt att träna arbetssätt och ledarskap.

matsbryngel-1

matsbryngel-1

matsbryngel-1