Bakgrund

I grunden finns ett djupt engagemang för människors och organisationers förnyelse och utveckling. Anne har ett starkt intresse för människan bakom meritförteckningen. Mats intresse är människors samspel i organisationer. Båda bär på en vilja att ständigt fortsätta utvecklas tillsammans med uppdragsgivare och kandidater.

Anne Wegar rekryterar chefer och specialister för några av Sveriges största tjänsteorganisationer. De flesta av rekryteringsuppdragen omfattar chefer och andra ledare som ingår i eller är knutna till ledningsgruppen. Uppdragen sker i nära samarbete med kunderna. Anne har arbetat för större rekryteringsföretag, bland annat för Adecco. Hennes utbildning är beteendevetenskap och vuxenpedagogik vid Uppsala Universitet.

Mats Bryngel arbetar med ledarskap och organisationsutveckling sedan 20 år. Han effektiviserar ledning och styrning i företag genom att tydliggöra och stärka arbetet i ledningsgrupper och andra ledningsfunktioner, bland annat efter nyrekryteringar. Han genomför även teamanalyser inför rekryteringar. Mats är civilekonom och beteendevetare.

I större uppdrag samarbetar vi med andra rekryterare som delar vår vision och det vi står för.