Chefsutvärdering

Utvärdering av enskilda eller grupper av chefer. Beteenden och kompetenser i förhållande till chefsrollen utvärderas. Användbart då organisationsstrukturen förändras, nya chefsroller utvecklas eller vid en ny ledningsorganisation t ex med fler eller färre chefsnivåer.