Er rekrytering är vårt uppdrag

Det är människorna i er organisation som utvecklar kundrelationer, sluter avtal, förnyar tjänster och leder verksamheten på effektivaste möjliga sätt.
Vilka chefer och nyckelmedarbetare som ni anställer är därmed avgörande för om era strategier och planer ska lyckas år efter år.

Söker ni en chef eller en specialist? En medarbetare som gör skillnad, växer med uppgiften och ökar er förmåga att nå målen.

  • En chef som leder verksamheten mot mål och strategier, utvecklar medarbetare, hanterar förändringar samt utvecklar eget ledarskap
  • En specialist som bidrar med nya kompetenser och beteenden, leder förnyelsearbetet samt effektivt kommunicerar med berörda kunder, chefer och medarbetare

Hur arbetar ni idag, hur planerar ni att arbeta i framtiden och vilka speciella förutsättningar gäller för den nya chefen eller specialisten som ni söker?

Vårt uppdrag är att hitta den person som bäst bidrar till er framgång.

Anne Wegar är en pålitlig rekryteringskonsult med hög integritet som aldrig ger sig förrän hon är i mål med uppgiften. Hon är ordentlig, insatt, levererar i tid och dessutom lätt att samarbeta med.”  Eva Widell, HR, LINKON AB