Ledarskap i specialistrollen

Ledarskap i specialistrollen är ett utvecklingsprogram som vänder sig till experter och specialister i staber och andra ledningsfunktioner. Det syftar till att träna, stärka och utveckla ledarskap för utvecklingsarbete. Utbildningen genomförs internt i företag och organisationer.

Experter och specialister går ständigt in i och ut ur olika roller och uppdrag. Dagligen hanterar de därmed många olika situationer och utmaningar. I alla dessa situationer utövar de ett ledarskap. Ledarskapet kan kallas pedagogiskt eller konsultativt och kräver flera olika beteenden och arbetsformer eftersom olika sakfrågor, människor och situationer kräver olika ledarbeteenden. Förhållningssätt och ledarskap är avgörande för resultatet.

Utbildningen har som mål att deltagarna dels utvecklar kunskaper om skeenden i organisationer, dels tränar sina färdigheter i ledarskap och arbetsmetoder för att hantera de frågor, utmaningar och problem som de möter i sitt arbete.

Tre huvudteman löper som en röd tråd genom programmet:
•    Organisationens utveckling – ledning och styrning
•    Personligt ledarskap – att förstå och leda sig själv
•    Ledarfärdigheter – pedagogiska metoder och arbetsformer

 

matsbryngel-1

matsbryngel-1

matsbryngel-1