Ledningsfunktioner

I uppdragen stödjer vi ledningsfunktioner i att tydliggöra roller, identifiera relevanta arbetsformer, stärka samverkan med linjen samt att träna arbetssätt och ledarskap.

matsbryngel-1

matsbryngel-1

matsbryngel-1