Ledningsgruppsutveckling

Ny medlem eller andra förändringar i ledningsgruppen innebär ett bra tillfälle för en omstart. Vi bistår dig i att tydliggöra och stärka hur ni ska arbeta. Att utveckla ett effektivt ledningsgruppsarbete med ömsesidigt ansvartagande medlemmar.