Teamanalys

Inför en rekrytering eller inför ett utvecklingsarbete – genomför en Teamanalys. Då identifieras de beteenden som bidrar till gruppens uppdrag och de beteenden som saknas. Effekter för gruppens arbete och effekter för organisationen utvärderas. Förslag på åtgärder ges.